หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา

 

เกี่ยวกับเรา

CK.Consult & Service เราให้บริการแบบมืออาชีพในแวดวงธุรกิจ เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในเรื่องของการขอวีซ่า ( visa ) ประเภทต่างๆ สำหรับชาวต่างชาติ

 

Vision (วิสัยทัศน์)

CK.Consult & Service Co.,Ltd. (บริษัท ซีเค.คอนซัลท์แอนด์เซอร์วิส จำกัด) มุ่งมั่นในการเป็นที่ปรึกษาชั้นนำระดับประเทศ ทั้งในด้านการให้คำปรึกษา การดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่ม Expat ทั้งที่เข้ามาทำงาน และเข้ามาเพื่อการอื่นๆ (ไม่ทำงาน) และบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจ (Business Law)

โดยยึดหลักการทำงานภายใต้แนวทาง “ ถูกต้องตามกฏหมาย สะดวก และรวดเร็ว “ เพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดให้แก่ลูกค้าของเรา  

 

Mission (พันธกิจ)

1.  ดำเนินการให้คำปรึกษาด้านการขอ/ต่ออายุวีซ่า(Visa) และใบอนุญาตทำงาน (Work Permit )ให้ชาวต่างชาติ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญอย่างครบถ้วนตามระเบียบของทางราชการและถูกต้องตามกฏหมาย

2.  สร้างความประทับใจในบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวก และรวดเร็ว        

3.  ให้คำปรึกษาตั้งแต่การดำเนินการจัดตั้งธุรกิจ และบริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมสนับสนุนและเสนอแนวทางวิธีการแก้ปัญหาแก่ลูกค้าเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด